Yeni iş fırsatı-Sermayesiz kazanç-hasılat paylaşımlı iş-tekne kiralama sistemi

Teknos EcoMarine turizm sektöründe yer almak isteyen girişimcilere yeni iş fırsatı sunuyor…
Sıfır sermaye ile proje ortaklığı sistemi, yeni iş imkanı sunmasının paralelinde aynı zamanda mevcut işi olanlara ek iş imkanı sağlıyor.

Uzaktan kontrol ve denetleme kabiliyeti olan işletme sisteminde, işin başında olunmasına gerek kalmadan yönetilebilmekte ve aynı anda birden fazla bölgede işletme imkanı sunan sistem tek merkezden kontrol edilebilmektedir.

Her tekne ayrı ayrı takip edilmekte ve teknenin kaç saat çalıştığı hassas olarak tespit edilmektedir.. Gün sonunda teknelerin kaç saat işletildiği ve bunun bedeli net olarak görülüyor. Günlük hasılat üç gün içerisinde merkez hesaba aktarılmak mecburiyetinde olup aksi takdirde teknelerin faaliyetleri merkezden durdurulmaktadır. İşletmedeki tekneler aynı zamanda merkezden de takip edilebilmektedir.

Teknelerin işletme fiyatları bölgesel olarak merkezden tespit olunmakta, haksız rekabete mahal vermemek için bölgesel ortak fiyat oluşturulmaktadır. İşletmecinin belirlenen fiyatın dışında kiraya vermesi tespit olması durumunda sözleşme tek taraflı olarak iptal edilir.

Teknelerin tüm kırılma ve arızaları Teknos firmasına aittir ve tekneler sigortalıdır. İşletmeci sadece yer kira bedelini ve çalışan elemanların bedelini üstlenir.

Tekneler Teknos Eco Marine firmasının malıdır, sponsor kurumsal firmaların reklamları tekneler üzerinde yer alacaktır ve bunların tüm hakları mal sahibine aittir.

İşletmecilere tekneler teminat karşılığı verilmektedir ve teminat kapsamı dahilinde sınırsız adet tekne tahsis edilir. Ancak işletme yapılacak bölgenin uygunluğu ve kaç adet teknenin çalışabileceği eksperlerimiz tarafından tespit olunacaktır, uygun görülen adet verilecektir. Sezon sonunda firma tekneleri teslim alıp başka işletmelere yönlendirebilecektir ( sezonun uzun olduğu başka bölgelere ), yeni sezonda tekrar işletmeciye tekneleri tahsis edecektir.
Hasılat paylaşımlı sistemde oranlar %50 + %50 miktardadır.