Teknos EcoMarine firması kendi üretiminde kullandığı kompozit teknolojilerini diğer üreticiler ile paylaşmaktadır ve harici firmalara / imalatçılara özel projeler için üretim kalıpları hizmeti vermesinin yanısıra prototip üretimler de yapmaktadır. Teknolojilerini paylaşmanın ülke sanayisine katkıda bulunacağının bilincinde olarak sektörde birlikteliği savunmaktadır. Değişik büyüklükte ve kapasitedeki üreticilerin tasarım, modelleme, prototipleme sorunlarına destek veren teknos eco marine, her amaca uygun kalıp üretimi yapmaktadır.