Gurubumuzun tasarım biriminin başında Dünyaya adını duyurmuş ve Ferrari tasarlayan tek Türk olma ayrıcalığına sahip Mehmet TAŞANYÜREK bulunmaktadır. Konusunda uzman ve sayısız önemli tasarımlarda imzası olan Taşanyürek; teknoloji ile estetiği buluşturarak Gurubumuz adına Dünya piyasasında kabul görecek tekne ve araç tasarımları yapmaktadır. Solar enerjili elektrikli, katamaran tekneler, gezi tekneleri, performans tekneleri ve küçük tekneler üzerinde çalışmaktadır.  Amerika’da bulunan tasarım merkezinden çalışmalarını sürdüren Taşanyürek ile ülkemizin adını Dünyaya duyurabilecek elektrikli performans tekneleri üzerinde de çalışmaktayız. Ön tasarımları tamamlanan yüksek güçlü elektrikli performans tekneleriile teknolojimizi tüm Dünyaya duyurmak amacındayız.

Mehmet TAŞANYÜREK ve Nadir DÜLGEROĞLU’nun tasarımları ile teknelerin donanımları ve fonksiyonellikleri bütünleşerek dünya çapında kendi kategorilerinde en üst seviyelerde yer almaktadır, mekanik, elektronik, yazılım ve imalat teknolojilerimiz ile emsalsiz tasarımlar %100 kendi imalatlarımız olarak üretilmektedir.

Birçok üniversiteler ile teknoloji işbirliği yapan Nadir DÜLGEROĞLU; elektrik, elektronik, ileri teknolojiler, 3d tasarım ve modelleme, tersine mühendislik, kompozit teknolojileri ve mekatronik gibi deneyimleri ile Teknos EcoMarine firmasının tasarımlarında önemli konumdadır. Dünyaya adını duyurmuş tasarımcı Mehmet TAŞANYÜREK ile birlikte yapılan geleceği yansıtan tasarımlar %100 çevreci elektrikli sistemler ile bütünleştirilmektedir.

KAVRAMSAL TASARIM

Tasarımı gerçekleştirilecek platform, ürün veya sistemin hizmet edeceği amaca uygun olarak ana hedeflerin belirlendiği, tasarım ve geliştirme sürecinin ilk adımıdır. Performans gereksinimleri, mevzuat gereklilikleri, pazar ihtiyaçları ve kullanıcı beklentilerini dikkate alarak ürünün veya sistemin kavramsal tasarımını oluşturulmaya başladığımız aşama bu adımda yer alır. Hedef pazarların gerektirdiği teknik ve öznel gereksinimleri de dikkate alarak gerçekleştirdiğimiz rekabet analizi ile tasarlanacak ürünün, piyasada mevcut benzer ürünlere kıyasla sahip olması beklenen nitelikleri belirlenir. Tasarıma yön verecek kritik boyutların ve yerleşim planlarının oluşturulması ile birlikte, eğer proje kapsamında mevcutsa, ürün iç ve dış stil tasarım faaliyetleri 2 boyutlu el skeçlerinden başlanarak tema alternatifleri geliştirme, 3 boyutlu kesit detay çalışmaları ve nihai stil tasarımın dondurulması adımları tamamlanarak sonlandırılır.

ÜRÜN TASARIMI VE ERGONOMİ

Ürün stil datasının dondurulması, ürün konseptinin belirlenmesi ve yerleşim planlarının oluşturulması ile birlikte ürünün bilgisayar ortamında geometrik entegrasyon süreci de başlatılmış olur. Oluşturulan dijital ürünün verileri mühendislik detay tasarım sürecinin ilk safhalarında kullanılarak kullanıcı ergonomisi analizlerine girdi teşkil edecek olan görüş ve erişim benzetimleri gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek konsept tasarımda gerekli görülen güncellemeler yapılır.

Ürün konsept tasarımının son haline ulaşmasını takiben stil tasarım verilerinin detaylandırılması, ayrıştırılması ve mühendislik tasarımında kullanılacak yüzeylerin 3 boyutlu olarak oluşturulması çalışmaları tamamlanır. Detay tasarıma yön verecek olan kritik kesitlerin tayini, kullanılacak malzemelerin ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi faaliyetleri de bu aşamada gerçekleştirilir.

MÜHENDİSLİK VE GELİŞTİRME

Farklı mühendislik disiplinlerinde uzmanlaşmış tasarım ekiplerinin, yenilikçi ve çevreyle dost malzeme ve üretim teknolojilerinden faydalanarak gerçekleştirdikleri mühendislik çalışmaları, farklı sektörlerde edinilen bilgi ve tecrübenin de yardımıyla yarının ürünlerine dönüşür.

SANAL ÜRÜN

Mühendislik tasarım süreciyle eşzamanlı yürüyen bilgisayar destekli tasarım doğrulama faaliyetleri ile fiziksel prototip imal edilmeden önce tasarımın ürün fonksiyonel ve performans gereksinimlerini karşılar nitelikte olduğu gözlemlenir. Dayanım, yorulma, ısıl yönetim, akustik, titreşim ve dinamik benzetimler yoluyla tasarımın sanal ürün üzerinde doğrulaması gerçekleştirilir.