Proje içeriği; Venedik Lagününde ticari veya turistik amaçlı çalışan teknelerin çevreye verdikleri zararları ortadan kaldırmak için elektrikli tahrik sistemleri ile donatılması. Teknelerin lagün dışına çıkmaları gerekmektedir, açık denizde yüksek süratler yapılabilmektedir. Sadece kanal içinde elektrikli sistemleri kullanılması doğru olacaktır, yüksek süratlerde enerji sarfiyatı artış göstermektedir. Çevrenin korunması için lagün içerisinde elektrikli sistem kullanılmalı ve açık denize çıkıldığında ise patlar motor devreye sokulmalıdır. Teknelerin mevcut motor sistemlerinin korunarak harici elektrik tahrik sistemleri monte edilecektir. Bu elektrikli tahrik sistemleri Venedik teknelerine özel tasarlanacaktır, teknelerin genel görüntüsü değişmeyecektir ve ayrıca yetkili birimlerden tasarım ve verim onayları alınacaktır. Proje tespit edilen yetkili birimler ile yürütülecektir. İsteğe bağlı olarak teknelerde sadece elektrikli sistemler uygulanabilecektir veya hybrid yapılabilecektir.
Sistemde kullanılacak akü sistemleri değişiklik göstermektedir. Asitli akü, jel akü veya lityum demir fosfat akü tercih edilecektir. Aküler projeye özel üretilecek olup en yüksek verim sağlanacaktır. Teknelerin park yerlerine hızlı şarj üniteleri yerleştirilecek olup, tekneler bekleme esnasında şarj olabilecektir. Kullanım ihtiyacına uygun olarak akü miktarları tespit olunur.

Venedik water taxi tekneleri fosil yakıtlı motorlar ile çalışmaktadır, sürekli bakım, onarım ve revizyon yapılması gereklidir. Gerekli olan bakımlar ise üst düzeyde maliyetler oluşturur. Elektrikli tekneler yakıt masrafını ve teknik bakım giderlerini ortadan kaldırmak sureti ile bölgeye mali yönden katmadeğer kazandıracaktır.

Elektrikli teknelerin maddi kazanımları :
Venedik de lagün içinde çalışan teknelerin yakıt giderlerini ve diğer giderlerini hesapladığımızda, elektrik dönüşümü yapılacak projenin katma değeri hemen kendini göstermektedir. Teknelerin saatlik yakıt tüketimleri motor cinslerine göre 9 – 15 euro arasında seyretmektedir, ortalama olarak bir teknenin yakıt giderini 10 euro/saat, civarında kabul edersek toplamda ne miktarda tüketimin boyutu ortaya çıkmaktadır. Bölgede yaklaşık 10 bin adet civarında teknenin ticari olarak çalıştırıldığını baz alırsak ve her bir teknenin saatte 10 euro yakıt harcadığını hesaplarsak ortaya çıkan rakam toplamda 100,000 euro/saat miktarında giderin olmasıdır. Bu demektir ki yakıta ödenen bedelin miktarı ile bir teknenin dönüşüm bedeli sağlanabilmektedir.

Venedik Enerji Ajansı’nın Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü ortak bir proje var. “Venedik Lagün Kurtarma Projesi”…
Venedik’te 20 bin civarında teknenin Venedik lagünlerinde dolaştığından bahsediliyor. Bunların büyük kısmının ticari olarak faaliyet gösterdiğini düşünürsek bu tekneler büyük miktarda çevre kirliliğine sebep oluyorlar. Lagünü kurtarmak için Avrupa Birliği’nin vermiş olduğu bir fonla Venedik Enerji Ajansı teknelerde iyileştirme projesi başlattı. 2008’de başlayan bu projede bayağı bir yol aldılar. Bununla ilgili kredi modelleri oluşturdular, tekne sahiplerine çevreci tekneye geçsinler diye kredi veriliyor. Bu proje tamamen çevreci bir kaygıdan kaynaklanıyor.
Lagünlerde ticari veya özel olarak dolaşan yaklaşık 20 bin adet teknenin tamamı fosil yakıtlı motorlar kullanmaktadırlar. Bu motor sistemi ile tekneler çevreye saldıkları karbonmonoksit ve karbondioksit gazlar ile havayı kirletiyorlar. Sşntineleri yada motorlardan sızan yağlar ile suyu kirlettikleri gibi, gürültü kirliliğine de yol açmaktadırlar. Bu bölgede gezi turizmi sağlayan tekneler çevredeki tarihi dokuya sahip binalar üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktalar. Atık kirli gazlar bina yüzeylerinde kirlenmelere yol açıyorlar, ayrıca yoğun ses titreşimleri de binalarda yıpranmaları kaçınılmaz kılıyor. Tarihi eski binalar yorgun durumdalardır, sürekli ses titreşimleri binalar üzerinde olumsuz etkiler yaratır ve büyük boyutlu onarımlara sebebiyet verir.

Grup olarak ekibimiz uzun senelerdir elektrikli motorlar ve sürücüler hakkında çalışmalar yapmaktadır , bu çalışmalar ve uygulamalardaki deneyimlerimiz en verimli tasarımlarımızı yapmamıza olanak sağlamıştır. Elektrik, elektronik ve mekatronik konularında ihtisas sahibi olan kadromuz AR-GE çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmüştür ve birçok üniversiteye bu konularda destekler vermiştir. Günümüzde teknelerin elektrikli olarak dönüşüm yapılması konusu birçok firma ve kişilerin ilgisini çekmektedir, bu konuda deneyimleri olmayan birçok grup çalışmalar yapmışlardır fakat sonuçlar kesinlikle yeterli olmamıştır. Elektrikli dönüşüm hakkında her çalışmanın sonunda görülen şudur, proje yapanlar piyasada hazır bulunan sistemleri satın alarak uygulamalar yapıyorlar. Üniteler arasında hiç bir senkron olamıyor ve bu sebep ile aşırı verimsizlik ön plana çıkmaktadır. Bizler ise bu konunun ehemiyetinin farkındayız ve tüm ürünleri kendimiz projeye uygun olacak şekilde tasarlıyoruz ve üretiyoruz.
Elektrikli araçlar üretimi konusunda İtalya firması olan ve senelerdir başarılı üretimler yapan ALKE firması ile birlikte çalışmaktayız. Üst düzeyde deneyimlere sahip olan ALKE ile teknoloji birlikteliği sağlayarak en doğru sistemleri oluşturma imkanımız vardır.